Volg ons op facebook
Volg ons op Twitter
Volg ons op Linkedin

Huwelijk / Geregistreerd partnerschap

Indien u van plan bent om in het huwelijk te treden danwel een geregistreerd partnerschap aan te gaan, is het verstandig om na te denken over het laten opmaken van huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden. Indien u niets regelt, geeft de wet een regeling en deze regeling blijkt bij de meeste mensen niet te passen. Indien u ondernemer bent, dient u zich af te vragen welke risico's u en uw aanstaande echtgeno(o)t(e) c.q. geregistreerd partner lopen als de onderneming failliet gaat. Loopt het vermogen van uw echtgeno(o)t(e) c.q. geregistreerd partner gevaar? En op welk vermogen kunnen eventuele schuldeisers zich verhalen? Ook indien u geen ondernemer bent, is het verstandig om over het opmaken van huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden na te denken, bijvoorbeeld indien er een aanzienlijk verschil in beide vermogens bestaat (bijvoorbeeld indien een van u beiden een eigen huis heeft). Ook kunnen goed opgestelde huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden tot een belastingbesparing leiden. Kortom: er zijn veel punten die van belang (kunnen) zijn, wij helpen u graag met een passend advies op maat.


De (kandidaat)notarissen van Smeets & Schop Notarissen kunnen u voorlichten over de juridische en fiscale gevolgen van het huwelijk c.q. geregistreerd partnerschap en de mogelijkheden die u heeft om uw wensen in huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden vast te leggen.

Bekijk onze app

 

smeets

Belangrijk nieuws
Praktische tips
Actuele brochures
A-Z begrippenlijst
Handige checklists
Stel een vraag
Snel een offerte
Zakelijk en privé

Klik dan hier